Tietosuojakäytänteet

DEN FINLAND OY TIETOSUOJAKÄYTÄNTEET

TIETOSUOJALAUSUNTO JA SÄHKÖINEN SUORAMARKKINOINTI

Den Finland Oy:n tietosuojalausunnon tarkoituksena on kertoa niistä periaatteista ja käytännöistä, joita me Den Finland Oy:ssä noudatamme asiakkaidemme yksityisyyden suojan, viestinnän luottamuksellisuuden ja muiden oikeutettujen intressien varmistamiseksi.

Voimme lähettää asiakkaillemme tuotteitamme koskevia suoramarkkinointiviestejä ja muuta asiakasviestintää myös sähköisesti. Pyrimme siihen, että tieto on hyödyllistä ja että viestien määrä on kohtuullinen. Asiakkaanamme sinulla on aina oikeus kieltää meitä lähettämästä suoramarkkinointia. Voit kieltää markkinoinnin kirjallisesti osoitteeseen Den Finland Oy, Tietosuoja-asiat / Harri Katajamäki Karhuojantie 2, 90460 Oulunsalo

Tietosuojalausunnossa kerrotaan, kuinka Den Finland Oy kerää, säilyttää ja käyttää tietoja.

REKISTERISELOSTEET

Den Finlandin henkilörekistereiden rekisteriselosteissa kerrotaan mihin tarkoituksiin ja miten henkilötietoja käytetään. Den Finland Oy asiakkuudenhallintajärjestelmä ja suoramarkkinointirekisteri.

TURVALLISESTI NETTIIN

Osoitteessa www.tietoturvaopas.fi on jatkuvasti päivittyvää tietoa esimerkiksi liikkeellä olevista viruksista ja tietoturva-aukkojen päivityksistä.

TIETOTURVALOUKKAUSTEN HAVAINNOINTI JA RATKAISU

Viestintäviraston sivuilta www.cert.fi saat ajankohtaista CERT-FI-ryhmään tai yleiseen tietoturvallisuuteen liittyvää tietoa.

TIETOTURVALOUKKAUKSESTA ILMOITTAMINEN

Ilmoita tietoturvaloukkauksesta Den Finland Oy:lle sähköpostilla osoitteeseen tietosuoja-asiat@den.fi