Käyttöehdot

Ellei näissä ehdoissa ole muuta sovittu, vuokraukseen sovelletaan lakia liikehuoneiston vuokrauksesta (LHVL 482/95).

 1. Talliosakkeen vuokrattavaa tilaa saa käyttää siten, ettei tilaan kohdennu pysyviä vaurioita tai haittoja. Rajoitettuja ja kiellettyjä toimintoja ovat mm. ammattimainen autonpesu, tulityöt ja maalaaminen, joista voi aiheutua tilalle merkittävää haittaa.

 2. Tila vuokrataan talliosake.fi-sivustolta. Tila maksetaan etukäteen sivulla määritellyillä maksutavoilla.

 3. Vuokraukseen kohdennetaan erikseen määritelty vakuusmaksu, joka palautetaan, kun tilan kunto on vuokrauksen jälkeen tarkistettu, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluttua vuokrauksen päättymisestä.

 4. Tilan vuokrannut vuokralainen on velvollinen hoitamaan liikehuoneistoa huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että liikehuoneistossa mahdollisesti vierailevat muut käyttäjät noudattavat käyttöehtoja sekä mitä muutoin on terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

 5. Vuokralaisen on huomioitava, että kiinteistöön ei kohdistu jätehuoltoa.

 6. Vuokra-ajan päättyessä tilan tulee olla siivottu. Mikäli tila jää epäsiistiin kuntoon, on vuokranantajalla oikeus vähentää siivouskulu vuokralaisen vakuudesta. Vauriosta riippuen vuokralainen voi myös joutua korvausvelvollisuuteen tilan vahingoittamisesta.

 7. Vuokra-ajan päättyessä vuokralaisen on huolehdittava, että nosto-ovi ja erillinen käyntiovi ovat suljettuina ja lukossa.

 8. Erityisesti talviaikaan nosto-oven turhaa auki-oloa on vältettävä.

 9. Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan kirjallista lupaa siirtää vuokraoikeuttaan tai luovuttaa liikehuoneiston tai sen osan hallintaa toiselle eikä ottaa liikehuoneistoon alivuokralaisia. Tämä koskee myös liikkeenluovutustilannetta.

 10. Jos vuokranantaja joutuu vuokralaisen toimenpiteiden tai laiminlyöntien vuoksi maksamaan palautuksia tekemistään arvonlisäverovähennyksistä, vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle vastaavan määrän.

 11. Yksityiskäyttäjän vuokratessa tilaa, tulee käyttäjällä olla voimassa oleva kotivakuutus. Yrityksen vuokratessa tilaa, tulee yrityksellä olla voimassa oleva vastuuvakuutus sitä toimintaa kohtaan, jota kiinteistössä tullaan suorittamaan huomioiden soveltuvat käyttötarkoitukset. Mahdollisista tilan vaurioista tai muusta vastaavasta on ilmoitettava välittömästi osoitteeseen info@talliosake.fi.

Toimipisteet
Vantaa
Pakkalankuja 7, 1.krs
01510 Vantaa
Näytä kartalla →
Oulu
Temmeksentie 4
90400 Oulu
Näytä kartalla →
Jyväskylä
Ahjokatu 18, 2. krs
40320 Jyväskylä
Näytä kartalla →
Pirkkala
Haikanvuori 6
33920 Pirkkala
Näytä kartalla →
Raisio
Tuotekatu 1-3
LI 7
21200 Raisio
Näytä kartalla →
© 2018 Talliosake. Talliosake on osa Den Group konsernia. Rekisteriseloste →