Arvonnan säännöt - Palautekisa

Talliosakkeen palautekisa -säännöt

1. Järjestäjä

DEN Finland Oy, Y-tunnus 2347517-2, järjestää ”Talliosakkeen palautekisa” -kilpailun. DEN Finland Oy:ta kutsutaan jäljempänä nimellä ”järjestäjä” ja "Talliosakkeen palautekisa" -kilpailua nimellä ”kilpailu”.

2. Ehtojen hyväksyminen

Tällä sivulla kerrotaan kilpailun osallistumisehdoista. Ehdot tulee lukea huolellisesti. Kilpailuun osallistuminen tarkoittaa sitä, että ehdot on hyväksytty.

3. Kuinka kilpailuun voi osallistua ja osallistumisoikeus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien järjestäjän työntekijöiksi luettavat henkilöt tai konsernin muihin organisaatioihin kuuluvat henkilöt. Alle 18-vuotiailta vaaditaan holhoojan lupa.

Osallistuminen tapahtuu osoitteessa https://www.talliosake.fi/palautekisa/ täyttämällä sivuilta löytyvä lomake. Palaute kirjoitetaan "Viesti"-kohtaan. Kun lomakkeeseen on täytetty siinä pyydetyt tiedot, osallistuminen vahvistetaan painamalla ”Lähetä”-painiketta. Kilpailuun voi osallistua vain internetissä. Epäselvästi tai vajavaisin tiedoin täytettyjä osallistumisia ei huomioida.

Kilpailuun osallistujat antavat oikeuden järjestäjän markkinointitiimille käyttää parhaaksi katsottuja palautteita nimettömästi Talliosakkeen markkinointiviestinnässä (esim. sosiaalinen media, verkkosivut). Palautteiden tekijänoikeus luovutetaan järjestäjälle kilpailuun osallistuttaessa.

4. Kampanja-aika

1.-31.3.2019

5. Palkinnot

Parhaimmaksi valitun palautteen antaja palkitaan K-ryhmän lahjakortilla. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa toiseen.

Palkinnon arvo on 500 €.

Kampanjan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi ja paikkakunta järjestäjän sosiaalisen median kanavissa ilman eri suostumusta.

6. Henkilötietojen käsittely

Kilpailuun osallistuneet ja markkinointiluvan antaneet henkilöt merkitään järjestäjän suoramarkkinointirekisteriin. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Osallistumisen yhteydessä annettua puhelinnumeroa ja osoitetietoja käytetään myös voittajien tavoittamiseen ja mahdollisten palkintojen toimittamiseen. Henkilötietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin tai luovuteta ulkopuolisille.

7. Voittajan valitseminen ja kontaktointi

Kilpailuun osallistuvat kaikki 31.3.2019 klo 23:59 mennessä palautuneet täytetyt lomakkeet. Osallistumisajan ulkopuolella saapuneita vastauksia ei hyväksytä kilpailuun.

Järjestäjä valitsee parhaaksi katsomansa vastauksen omien kriteeriensä perusteella ja päättää kilpailun voittajan. Järjestäjä ilmoittaa viipymättä voittajan valitsemisen jälkeen voitosta voittajalle sähköpostitse tai puhelimitse. Jos voittajaa ei tavoiteta hänen osallistumisensa yhteydessä antamien yhteystietojen kautta seitsemän (7) päivän kuluessa valintapäivästä, valitaan tilalle uusi voittaja. Järjestäjä vastaa palkinnon luovuttamisesta myöhemmin tarkennettavalla tavalla.

8. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu kilpailuun osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.

Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän ja yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia.

9. Verotus

Kilpailusta saatu palkinto on voittajalle veronalaista tuloa. Voiton tai palkinnon ilmoittaminen verottajalle veroilmoituksella on voittajan omalla vastuulla. Myös kilpailun järjestäjän velvollisuus on ilmoittaa antamansa palkinnot ja voitot vuosi-ilmoituksella verottajalle.

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

10. Väärinkäytökset

Järjestäjä pidättää oikeuden mitätöidä kaikki sellaisten henkilöiden osallistumiset, jotka ovat osallistuneet kampanjaan käyttäen kiellettyjä keinoja, kuten tahallinen väärien tai virheellisten tietojen antaminen, koneellinen osallistuminen, tietoturvaväärinkäytökset jne. Osoitetusti kiellettyjä keinoja käyttäneiden osallistujien kaikki osallistumiset, myös näiden sääntöjen mukaisesti tehdyt, mitätöidään ilman eri ilmoitusta.

11. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin tarpeen vaatiessa ilman eri ilmoitusta.